วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สาธิตการสอน

กิจกรรมสาธิตการสอน

 
เป็นกิจกรรมสาธิตการสอนน้องๆอนุบาล 2/1 ที่โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน เกี่ยวกับการประดิษฐ์

ปีนเขาเข้าถ้ำ

กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล 2557เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมทุกคน

เก็บชั่วโมง

กิจกรรมเก็บชั่วโมง

เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาที่ต้องเข้าไปอยู่กับน้อง ช่วยคุณครูดูแลน้อง เก็บให้ได้ทั้ง 20 ชั่วโมง